Salı, Haziran 18, 2024
EĞİTİMLERYÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi Eğitimi

“Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo kültürel alan” olarak tanımlanan Çevrenin korunması herkesin sorumluluğudur. Küresel kaynaklarımızın kontrolsuz kullanılması, dünyamızda zaman içinde yenilenmesi mümkün olmayan kayıplara neden olmaktadır. Çevrede meydana gelebilecek, çevresel varlığı ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi en aza indirebilmek için kuruluşların üzerine düşen görev; Çevrenin, toplum ve ekonomi arasında bir dengeyi sağlayacak şekilde, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için hayati öneme sahip olduğu değerlendirilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak, sürdürülebilirliğin bu üç unsurunun dengelenmesi ile gerçekleşir.

Sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık ve hesap verebilirlik için sosyal beklentiler, artarak sıkılaşan mevzuat, kirlilikten kaynaklanan çevre üzerinde artan baskı, kaynakların verimsiz kullanımı, uygunsuz atık yönetimi, iklim değişikliği, ekosistemin değersizleşmesi ve biyoçeşitliliğin kaybedilmesi ile ağır ağır artmıştır. Bu durum da kuruluşları, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla çevre yönetim sistemlerini uygulamak suretiyle çevre yönetimine sistematik bir yaklaşım benimsemeye itmiştir.

Sistematik yapıyı oluşturmak amacı ile Çevre Yönetim Sistemleri’ ni konu alan ISO 14000 serisi bir dizi standart yayımlanmıştır. Bu dizi için “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi – Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” standardı belgelendirmeye esas bir standarttır. Kuruluşların uyguladıkları çevre sisteminin ulusal/uluslararası standartlara uygunluğu 3. taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Bu belgelendirme kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standar- dın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile çevreye olan etkilerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir.

Hedef

Çevre Yönetim Sistemi’nin temel prensipleri, elemanları ve bu elemanların ne şekilde geliştirilip uygulanacağının, kaynakların kullanımının çevresel boyutlarının tanımlanmasına yöneliktir.

Çevre Yönetim Sistemi kuruluşun yapısını, sorumluluklarını, proseslerini ve bu sistemi uygulamak için kullandığı kaynakları kapsar. Düzenleme ve değerlendirme amaçları bakımından sistem içindeki belirlenmiş öğelerin uygulanışını gösterir.

İçerik
 • Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği,
 • Çevre yönetim sistemi kurma aşamaları,
 • ISO 14001:2015 revizyonunun getirdiği yenilikler,
 • Çevre ile ilgili mevzuat hakkında genel bilgilendirme,
 • ISO 14001:2015 Standart maddelerine giriş,
 • Çevresel etkiler ve bu etkilerin değerlendirilmesi,
 • Çevresel Risklerin Belirlenmesi
 • Çevre yönetim planlarının oluşturulması,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin dokümantasyonu,
 • Çevre yönetimi denetimi,
 • Çevre yönetimi kapsamında kaynakların yönetimi,
 • Çevresel yönetim programı ve gözden geçirilmesi,
Katılımcılar

Kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemleri’ni sistematik bir şekilde uygulamak isteyen yöneticiler ve çalışanlar.

Süre: 2 Gün

Pin It on Pinterest

dini sohbet sohbet islami sohbet muzik indir
turkce altyazili porno Deneme Bonusu Veren Siteler Ataköy Escort Deneme Bonusu van escort
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler