Çarşamba, Haziran 19, 2024

EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMLER

“İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesi

Çalışanların Yasal Mevzuat Eğitimleri
İşbaşı Eğitimleri
Acil Durum Eylem Planı Hazırlama Eğitimi
Ergonomi Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Yangın Eğitimi
4857 Sayılı İş Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Çalışan Beslenme Eğitimleri
Endüstriyel Hijyen Eğitimi
Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
Deprem Eğitimi
Sektörel İşyeri Eğitimler
Sertifikalı Kalite Eğitimleri
Çalışanların Yasal Mevzuat Eğitimleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar;İş Kazalarının; % 88’i insan hatası sebebiyle, %10‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana gelmektedir.

İş Kazalarının % 50’si kolaylıkla önlenebilecek kazalardır. İş Kazalarının % 48’i sistemli bir çalışma ile önlenebilecek türden kazalardır. Kazaların sadece % 2 ‘si önlenemeyecek türden kazalardır. Meslek hastalıklarının ise %100 ü  gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilmektedir.

İşbaşı Eğitimleri

Bir diğer risk kontrol önlemi de işbaşı eğitimidir. Bu eğitim sabahları işe başlamada mümkünse her gün işçiye planlı bir şekilde 5 dakikalık konuşmalarla öncelikle o gün yapılacak işin özellikleri hakkında eğitim vermektir.

Önceden konuları belirlemenin ve 1 sene içinde verilmek istenen eğitim konularının saptanmasının yararı vardır. Öyle ki bazı iş kolları için bazı konular vazgeçilmezdir. Burada sadece eğitimi nasıl yapılması gerektiğinden bahsedilecek ve bir örnek form verilecektir.

Firmaların yetki verdiği ustabaşılar da bu eğitimi verebilir. Bir eğitimde kısa olacağı için birden fazla konu başlığı işlemekten ziyade bir konuda detaylı bilgi vermeye çalışılmalıdır. Bu eğitimler esnasında güncel olarak gelişen kazalar kıl payı yada ramak kazalar da gündeme alınmalı ve doğru ve güvenli hareketler işçiye anlatılmalıdır.

İşbaşı eğitimleri bir defa başladı mı işletmenizi başarıya ileriye götürecek çok önemli bir sistemdir. Farkında olmasanız da 2 ay 3 ay sonra bile işçinizde davranış değişikliklerini hissedeceksiniz.

Acil Durum Eylem Planı Hazırlama Eğitimi

 9 Aralık 2007 tarihinde 26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” İşletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir.

Eğitim Merkezimiz İşletmeler için Acil Durum Planı hazırlayarak bu planın tüm çalışanlara ve Acil Durum Ekiplere eğitimini vermektedir.

TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ
AMAÇ
Çalışanları Acil Durumlar hakkında bilinçlendirmek, işletmenin Acil Durum Planı’nı anlatmaktır.

EĞİTİME KATILACAKLAR

Acil Durum Planında görev almayan tüm personel

SÜRE

İşletme tarafından belirlenir.

KAPSAMI

 • Acil durum nedir ?
 • Alınabilecek önlemler
 • Meydana geldiğinde yapılacaklar
 • Sonrasında yapılacaklar
 • Acil Durum Yönetim Planı nedir ?
 • Acil Durum Yönetim Planı gereğince yapılacaklar

İLERİ ACİL DURUM EĞİTİMİ
AMAÇ
Acil Durum Planı’nda görev alan çalışanlara planı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmek.

EĞİTİMİ ALACAKLAR

Acil Durum Planı gereğince kurulmuş olan ekiplerde görevli olan tüm personel.

SÜRE
İşletme tarafından belirlenir.

KAPSAMI

 • Tesiste olması muhtemel acil durumların tanımlanması
 • Ekiplerinin yapıları
 • Ekiplerinin görev ve sorumlulukları
 • Kullanılan ekipmanlar ve malzemelerin ve özellikleri
 • Ekipler  tarafından yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
 • Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
 • Acil durumda ihbar ve iletişim
 • Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
 • Acil Durum ortaya çıktığında tesis tahliyesi

Acil Durum sonrasında gerekiyorsa, tesisin kapatılması yöntemleri.

ÇSGB ye uygun Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimleri için bizi arayabilirsiniz.

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi eğitimi içerikleri, çalışanları belli rahatsızlıklardan korumaya yöneliktir. Buna örnek olarak bel-bacak, boyun, omuz ağrısı ve ellerde karıncalanma gibi rahatsızlıklardan korumak için neler yapılacağı ile ilgilidir. Sürekli ayakta duran mavi yakalılar için veya sürekli ağır kaldıran işçiler için sağlıklı duruş, yük taşımada omurga korunması, kas iskeleti koruma egzersizleri gibi koruma eğitimleri verilir. Olumsuz ergonomik koşullarda, işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin daha fazla kişiyle beden gücü ile kaldırılması, taşınması veya itilmesi gibi işlerin yapılması ve destek olunması gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Çok ağır kaldırmak, kaba ve kavranılması zor eşyalar, dengesiz objeler riskleri arttırır.

Elle taşıma işleri yönetmeliği, bu tür bedensel çalışmalarla ilgilenmektedir. İş yerinde çalışma koşullarının getirdiği sırt ve bel incinmeleri gibi konularda risk belirleme, risk azaltma ve riskten korunma sağlanması amaçlanmaktadır. 4857 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanuna göre, işveren çalışanın sağlığını koruma amacıyla kas iskelet sisteminin belirlenmesi ve önlenmesi için ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri yapmaları ve önlemleri almaları zorunlu tutulmuştur. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar üzerinde çalışmakta olan bireylerin de bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi önemlidir.

İşveren, özellikle ekranlı araçlarla çalışmalarda işe başlamadan önce eğitim vermelidir. Bu eğitimler belirli periyotlar ile devam etmelidir. Eğitim, zorlayıcı travmalardan korunma yolları, doğru oturuş, gözlerin korunması, gözleri yoran yazı karakterleri ve renkler, gözlerin ve kas sisteminin dinlendirilmesi, ara dinlenmelerini içermelidir.

Ergonomi eğitiminin temelde hedeflenen amacı kaza ve yaralanmaları önlemek, yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımını önlemek, kazaya bağlı olan tazminatları minimum düzeye indirmek, iş ve çalışma verimliliğini maksimum düzeye çıkarmak, konforu ve iş üretkenliği arttırmaktır. Katılımcı sayısı genellikle on veya otuz kişi arasında değişmektedir.

Çalışma ortamında ergonomi sürecinin faydaları yadsınamaz durumdadır. Çeşitli faydaları bulunmakla beraber, örnek verebileceğimiz birkaç durum vardır. Bu durumlardan ilki, ergonominin genel maliyetlerde azalma sağlamasıdır.

Ergonomik risk faktörlerini azaltmak için bazı çalışmalar yapılır ve bu sayede ciddi yaralanmaların önüne geçilir. Çalışanlara ödenen tazminatları göz önünde bulundurarak görebiliriz ki maliyet tasarrufu açısından önemli bir fırsattır. Dolaylı maliyetlerin şirketlerin üzerinde büyük bir etkisi olduğu görülmektedir.

Ergonomi risk faktörlerini azaltmak ile kalmaz, verimliliği de arttırır. Çalışanlarınızın vücut duruşunu düzeltmek, daha az zorlanması ve daha az hareket etmesine bulunan çözümler sayesinde çalışma ünitesini daha verimli hale getirir.

Ergonomi, kaliteyi yükselten bir terimdir. Çalışanlarınızın yorulmasını ve rahatsızlığını çözmeye yaramaktadır. İş fiziksel olarak yorucu olduğunda, eğitilen kalitede iş çıkarmak zor olur. Fiziksel yıpratma sorunu çözüldüğünde ise ürünün daha kaliteli üretilmesi sağlanabilir.

Ergonomi sayesinde, işletmenize daha bağlı çalışanlar olur. Çalışanlara işe karşı teşvik sağlanır. Çalışanlar, sağlığının ve güvenliğinin korunması için gayret gösterildiğine inandığı zaman bunun farkına varır. Bunu farkına vardıklarında, motivasyon ve moral yüksekliği belli seviyelere gelir. Bu tür olgular, çalışanların katılımını arttırır.

Son olarak, ergonomi daha güvenli bir kültür yaratır. İş yeri ortamında insanları sağlık ve güvenlik kültürü yaratmak ve teşvik performansı iyileştirir. Ergonomi süreci maliyeti kesinlikle hakkını veren bir terimdir. Çalışma sürecinde avantajları çok iyi şekilde görebiliriz.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitim süresi: 4 saat (3 saat teorik – 1 saat uygulama)

Katılımcı profil: yüksekte çalışma yapan personeller
En az – en çok katılımcı profil: 1-50 kişi
Yasal dayanak: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu / yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İş ve işverenin yükümlülükleri
Standartlar
Yüksekten düşme nedir
Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi
Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar
Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
Düşmeyi Engelleyici Sistemler
Düşmeyi Durdurucu Sistemler
Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri
 • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,
 • Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,
 • Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,
 • Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,
 • Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,
 • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,
 • Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
 • Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler.
 • Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.

İlkyardım Eğitimi

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamalarda bulunarak, acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

 • EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Genel İlkyardım Bilgileri.
 • Hasta / Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikl

Yangın Eğitimi

Yangına karşı mücadele tedbirle başlar, alacağınız ilk tedbir Yangın Güvenlik Sisteminizin var ve faal olmasıdır. İkinci en önemli tedbir ise mevcut sisteminizi ve techizatlarınızı kullanmayı bilen, araçlı araçsız bir yangına müdahale edebilen eğitimli ve deneyimli personelinizin olmasıdır.
Yangın bir felakettir ve bu felakete sizin adınıza dur diyebilecek kişiler yangına en yakın olan iş yerinizde çalışanlarınız olacaktır. Felaket anında insanlar genelde akılları ile değil alışkanlıkları ile hareket ederler, İnsanlar ömürleri boyunca pek fazla yangınla karşılaşmazlar karşılaştıklarında ise manzara korkutucudur ve üstesinden gelebilmeleri için yeterli eğitimi almış ve kendine güveni kazanmış olmaları gerekir.
İşletmenizi korumak ve çalışanlarınızın can güvenliğini sağlamak için yapacağınız en iyi yatırımlardan biride personelinize aldıracağınız profesyonelce kişiler tarafından verilen yangın eğitimidir. Bir bunun yasal zorunluluğunu unutmamak gerekir.
Yasal Zorunluluk
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır.

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hükümlerden oluşmaktadır. İş hayatında sıklıkla karşılaşılan ve karşılaşılması olası olan ihtilaf konusu olaylar ve tüm çalışanların bilmesi gereken yasal haklar ele alınıyor. Özellikle İnsan Kaynakları ve Muhasebe alanında çalışan ve çalışmak isteyen kişilere 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında bilgiler veriyor.

Bu eğitimde katılımcılara; İş Kanunu üzerine bilgi ve beceriler kazandırıp, İşçi- işveren-devlet ilişki ve işlemlerinde problem çözme becerisini kazandırmak ve geliştirmek amaçlanıyor.

Eğitim Sonrası Kazanımlar

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde;

 • İş hayatımızda yaşanılan sorunlar ile ilgili çözüm yolları geliştirebilmek,
 • İş hayatımızda yaşadığımız büyük ve esaslı değişiklikleri incelemek,
 • İş güvencesi uygulamaları çerçevesinde güncel sorunları ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek,
 • İş Kanunu hükümlerinin nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağını Yargıtay Kararları çerçevesinde ele alabilmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak.
Eğitim İçeriği

A. İş Kanunu Temel Konular ve Tanımlar

B. İş Sözleşmesi, Fesih ve Türleri ile Sonuçları

C. Kapsam ve Tanımlar

D. 4857 Sayılı İş Kanunu İle Getirilen Kavramlar

E. Ücret

F. İzinler

G. Çalışma Sürelerine İlişkin Düzenlemeler

H. İşçi Çıkarma

I. 4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca Yayımlanan Bazı Yönetmelikler

J.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Profili: İnsan Kaynakları Yönetici, uzmanı ve çalışanlar, Mali Müşavirler, bu alanda kariyer yapmak isteyen ya da bu alana ilgi duyan kişiler ile 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan işçi ve işverenler.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar;İş Kazalarının; % 88’i insan hatası sebebiyle, % 10 ‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana gelmektedir.

İş Kazalarının % 50’si kolaylıkla önlenebilecek kazalardır. İş Kazalarının % 48’i sistemli bir çalışma ile önlenebilecek türden kazalardır. Kazaların sadece % 2 ‘si önlenemeyecek türden kazalardır. Meslek hastalıklarının ise %100 ü  gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilmektedir.

Çalışan Beslenme Eğitimleri

Eğitim Süresi 1 gün
“Tüketme …. Beslen…”

Bir gün sürecek eğitimin amacı; Sağlıklı beslenmenin; sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için ne kadar önemli olduğunu, çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesinin iş verimine nasıl katkılar sağladığını ve bunun hangi temel kriterler ile gerçekleştiği konularını, uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak doğru bir bakış açısı sağlamaktır.
Şirketlerin İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İdari İşler ve Satın Alma departman yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlar bu eğitimden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri:

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2012’de yayınladığı rapora göre obezitenin global dünya ekonomisine doğrudan olumsuz etkisi, sigara ve savaşlardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. İlk ikisi 2.1’er trilyon dolarlık zarar oluştururken, obezite her yıl 2 trilyon dolarlık bir etki yaratır. Bu mücadele etmeye değer bir konudur. Zira sadece İngiltere’de, obezite ile mücadele çalışmalarının Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) her yıl ortalama 1.2 milyar dolar tasarruf sağlaması beklenir.

Bu gün artık yanlış beslenme alışkanlığının obezite oluşturmadan önce şeker metabolizmasını bozduğunu ve ensülin direnci oluşturduğu biliyoruz. Ancak çalışanlar için doğru beslenme sadece obeziteden korunmak için değil aynı zamanda sağlıklı bir iş yaşantısı için temel bir şarttır.

Kaldı ki, işyerlerinde beslenme ile ilgili tek sorunumuz  obezite de değildir. Birçok işletmede uzun saatlerimizi kapalı alanlarda güneş ışığından yeterince faydalanmadan geçiriyor ve bunun sonucu olarak D vitamini eksikliği yaşıyoruz. D vitamini eksikliği yüzünden ileri yaşlarda osteoporoz riskimizin artmasının yanında, kalp ve damar sistemi hastalıklarına zemin hazırlıyoruz. Ülke insanı olarak yeterli su içmiyor, aşırı tuz kullanıyoruz. Ayrıca aşırı kahve ve çay tüketme alışkanlığı yüzünden birçok rahatsızlığa davetiye çıkartıyoruz.

İşyerlerimizde, günlük iş aktivitemize uygun olmayan besin öğeleri ve yanlış beslenme aralıkları yüzünden; ani tatlı krizleri ve sık sık acıkma, yemeklerden sonra uyuklama veya öfkelenme ile konsantrasyon güçlüğü gibi problemler yaşıyoruz.

Eğitimiç İçeriği:

Yukarda saydıklarımız dikkatinizi çektiyse;

 • Sağlıksız beslenmenin işyerinizde nelere mal olduğunu keşfetmek ,
 • Bu konuda riskleri azaltmak ve doğru uygulama örneklerini öğrenmek,
 • Çalışanlarınızın beslenme hakkındaki bilgileri; gazetelerin magazin eklerinden değil, güvenilir ve bilimsel kaynaklardan almasını başarmak,
 • İşyerinizde veya çevrenizde çalışanlarınıza ulaşan yiyeceklerin hazırlanma, taşınma ve servis edilme süreçlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek ve çalışanlarınıza sunulan yiyeceklerin, bulunduğunuz sektör ile çalışan profilinize uygun olarak düzenlemesini isterseniz.

bize katılabilirsiniz.

Endüstriyel Hijyen Eğitimi

PROGRAMIN AMACI

Katılımcıların, çalışma ortamından kaynaklanabilecek, meslek hastalıkları ve iş kazalarına neden olabilecek, ölçülebilir tehlikeler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Çalışma alanlarında bulunan gürültü, toz, titreşim, aydınlatma gibi fiziksel risk etmenleri yanında, imalat sürecine kullanılan veya üretim sürecinde ortaya çıkan kimyasal risk faktörleri akut ve/veya kronik sorunlara neden olabilmektedir. Bu risk faktörleri orta ve uzun vadede meslek hastalıklarına neden olurken, kısa vadede iş kazası halinde karşımıza çıkabilmektedir.
Endüstriyel hijyen kapsamında, bahsedilen bu risk faktörlerinin ölçümlenmesi, ölçüm sonuçlarının çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin kestirilmesi ve mevzuatımızdaki sınır değerler ile karşılaştırılması, risklerin ortadan kaldırılması veya kontrol altında tutulması adına en önemli faaliyetlerdir.
Apakakademi, katılımcıların endüstriyel hijyen ölçümlerinin önemi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve önlem alınması konularındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcıların edineceği kazanımlar;
–    Endüstriyel hijyenin önemi,
–    Endüstriyel hijyen kapsamındaki tanımlar,
–    Ulusal mevzuatımız,
–    Endüstriyel hijyen ile uğraşan personelin görev tanımı ve sorumlulukları,
–    Fiziksel risk etmenleri,
–    Kimyasal risk etmenleri,
–    Biyolojik risk etmenleri,
–    Risk etmenlerinden etkilenenler ve etkilenme şekilleri,
–    Ölçüm planlama, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi,
–    Önlem planlama ve uygulama.

Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?
 • Yönetmelikte Kişisel Koruyucu Donanım Tanımı,
 • Ne Zaman Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılır?
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsar?
 • Neler Kişisel Koruyucu Donanım Kapsamında Değildir?
 • Tehlikelerden Korunma Yöntemleri,
  • Toplu Korunma Yöntemleri,
  • Kişilere Yönelik Korunma Yöntemleri,
 • Tanımlar,
  • CE Uygunluk İşareti,
  • AT Uygunluk Beyanı,
  • EN – European Norm,
  • Türk Standartları Enstitüsü – TSE,
 • KKD Kategorileri,
  • Kategori-0,
  • Kategori-I,
  • Kategori-II,
  • Kategori-III,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı İle İlgili Olarak Uyulması Gereken Hususlar,
 • Sağlık Üzerine Olan Etkileri,
 • Kimyasalların Etiketlenmesi,
 • Kimyasallarla Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler,
 • Kişisel Koruyucu Malzemelerin Sınıflandırılması,
  • Baş Koruyucular,
   • Başlıklar,
   • Şapka Ve Kasketler,
   • Baş Örtüsü- Saç Filesi,
   • Baretler,
  • Kulak Koruyucuları
   • Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar, kulaklıklar,
   • Tam akustik baretler,
   • Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar,
   • Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları,
   • İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları,
  • Göz Koruma,
   • Koruyucu Gözlükler,
  • Yüz Koruyucuları,
   • Yüz Siperleri,
   • Kaynakçı Maskeleri,
  • Solunum Koruyucular,
   • Hava temizleyici maskeler,
   • Temiz hava beslemeli maskeler,
   • Temiz havası kendinden maskeler,
  • El ve Kol Koruyucuları,
   • Eldivenler,
   • Bilek koruyucuları,
   • Kolluklar,
  • Ayak ve Bacak Koruyucuları,
   • Emniyet Ayakkabıları,
  • Cilt Koruyucuları,
   • Koruyucu kremler / merhemler,
  • Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları,
   • Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,
   • Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,
   • Isıtmalı yelekler,
   • Cankurtaran yelekleri,
   • X ışınına karşı koruyucu önlükler,
   • Vücut kuşakları / kemerleri,
  • Vücut Koruma,
   • Düşmelere karşı kullanılan donanım,
   • Koruyucu Giysiler,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler Ve Sektörler Gürültü.

Deprem Eğitimi

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülkedir. Ülkemizin bu yüzden her an depreme hazırlıklı olması gerekmektedir. Fay hattı üzerinde yer alan tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de olası deprem durumlarında can güvenliğini sağlamak amacıyla deprem eğitimi verilmektedir. Bundan önce halka kapsamlı bir deprem bilinçlendirme eğitimi verilmelidir.

Bireylerin büyük bir çoğunluğunda bilgi kirliliği bulunmaktadır. Bu bilgi kirliliğini engellemenin en iyi yolu son güncellenmiş bilgileri tazelemektir. Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler belirlenir ve buna ek olarak deprem sırasında neler yapacağı konusunda da bireyler bilinçlendirilir.

Beklenmedik anlarda gerçekleşen doğal afetlerde bilinçli hareket edilmesi sağlanır ve önlemler önceden alındığı için depreme hazırlıklı olarak hareket edilir. Depremden en az zararla kurtulabilmek için deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Deprem öncesinde olası risklerin planlamasını yapmak çok önemlidir.

Örnek olarak, hane içerisindeki eşyaların çıkışı kapatmaması, kişilere zararının önlenmesi hayat kurtarıcı önlemlerdir. Devrilme imkanı bulunan eşyaların sabitlenmesi gerekmektedir. Olası bir durumda ilk yardım eğitimi almak çok önemlidir.

Deprem anında merdiven kullanılmaması gerektiğinin bilinmesi, kapı girişlerinde durulmaması, balkonlardan uzak durulması gibi bilgileri akılda bulundurmak gerekir. Deprem sırasında seller ve yangınlar da oluşabilmektedir.

Bunlar için de belirli yangın eğitimleri bulunmaktadır. Müdahale bilindiğinde tehlikeden korunmak daha mümkündür. Yangın tahliye yolları saptanmalıdır. Depremin olduğu sırada yapılması ve yapılmaması gereken temel nitelikler de belirlenmelidir.

Deprem eğitimi yetkili iş güvenliği uzmanlarınca verilir ve genellikle iki-dört saatlik bir eğitim söz konusudur. Eğitim verildikten sonra eğitim sonuç raporu düzenlenir ve bütün katılımcılara deprem belgesi verilir.

Biliyoruz ki Türkiye’nin büyük sorunlarından birisi çarpık yapılaşma. Ülkemizin büyük bir oranında deprem riski ile karşı karşıyayız. Deprem bilinçlendirme eğitimi alınırsa acil durum müdahalesi daha rahat yapılır ve can güvenliği daha iyi sağlanır.

Acil durumlarda işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı tehlikelere göre bazı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler kapsamında işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler de değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan işin niteliği, çalışan sayısı gibi algoritmalar da bu eğitim için önemlidir.

İşyerlerinde Tehlike Sınıflarına Göre;

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde otuz kişide bir çalışan, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kırk kişide bir çalışan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise elli kişide bir çalışan destek elemanı olarak görevlendirilir. Arama kurtarma ve tahliye, deprem ve yangınla mücadele konuları için özel eğitimli olması aranan bir nitelik olmalıdır. İşyerindeki çalışan sayıları eğer bu sayıları aşıyorsa, yine aynı şekilde az tehlikeli sınıfta elli kişide bir, orta tehlikeli sınıfta kırk kişide bir ve çok tehlikeli sınıfta otuz kişide bir olmak üzere destek elemanı görevlendirilir.

Tüm çalışanlar görevlendirilen kişilerden haberdar edilmelidir ve deprem hakkında kapsamlı bilgilendirmeye sahip olmalıdır. Acil durum konularıyla ilgili olarak görevlendirilen elemanlar, yürütülecek faaliyetlerle özel olarak eğitilir. Eğitimler genellikle işyerlerinde iş güvenliği uzmanları tarafından verilmektedir. 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren acil durumları önceden değerlendirmelidir.

Kendi çalışanlarını ve çalışma ortamındaki çevreyi etkilemesi mümkün olan acil durumları belirlemelidir. Olumsuz etkileri önlenmelidir ve sınırlandırıcı tedbirler alınmalıdır. Bu etkiler arasında iş ekipmanı ve çevre şartları da dikkate alınmalıdır.

Acil durumlar olumsuz etkiler doğurur. Bu etkilerden korunabilmek için gerekli işyeri ölçümleri yapılmalıdır. Yapılan ölçümlere göre detaylı analiz ve inceleme yapılırsa, acil durum ile başa çıkma oranı daha da artar.

Belli bir plan içerisinde hareket eden bir işyeri, acil durumlar ile daha kolay başa çıkabilecek durumda olacaktır. Acil durumlarda eğitim tatbikatları yapılmalıdır.

Bu eğitim tatbikatları, işyerinin nitelikleri, tehlikeleri analiz edilerek yapılmalıdır. Çalışanların ilk yardım bilmesi çok önemlidir. Olası durumlarda ilk yapılacak olan tıbbi müdahaleler hayati önem taşımaktadır.

Sektörel İşyeri Eğitimler

Sektörel eğitimler ne işe yarar?

Sektörel eğitimler, kendinizi geliştirip yetişmiş bir profesyonel olma yolunda büyük birer fırsat niteliği taşıyor. Sektörel eğitimler ile eğitim almayı seçtiğiniz alana dair detayları öğrenip bu alanın diğer alanlarla ilişkilerine stratejik bakmayı öğrenebilir, bir yandan kariyerinizi büyütmek istediğiniz sahada daha donanımlı hale gelirken bir yandan da sektörde uzun yıllardır deneyim kazanmış eğitmenlerin tecrübelerinden faydalanabilirsiniz.

Sertifikalı Kalite Eğitimleri

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ
ISO 45001: 2018  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
ISO 19011 İÇ DENETÇİ(TETKİKÇİ)EĞİTİMLERİ
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

KİMLER KATILMALI

KALİTE DEPARTMANLARINDA KALİTE SORUMLUSU OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYENLER
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAYAN KURUMLARDA YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYENLER
KURUMLARDA KURUM İÇİ DENETİMLERİ UYGULAYA BİLMEK VE GEREKLİ PROSESLERİ YERİNE YERİNE GETİREBİLECEK KİŞİLER
TÜM SEKTÖRLERDE İŞ GÜVENLİĞİ PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYENLER
KURUMLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK İSTEYENLER

Pin It on Pinterest

dini sohbet sohbet islami sohbet muzik indir
turkce altyazili porno Deneme Bonusu Veren Siteler Ataköy Escort Deneme Bonusu van escort
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler